Internsider

Velkommen til Vestre Aker Musikkorps

VAM_NM09
pokal
vam04
trompetventiler
sopransaxofon

01. April: Konsert i Olavshallen, Trondheim. Deltakelse elitedivisjonen i NM Janitsjar. 

20. Mai: Konsert på Norges Musikkhøgskole med dirigent Edvin Simenstad.

9. og 10. juni: Sommerkonserter

 

Følg oss også på facebook: https://www.facebook.com/VestreAkerMusikkorps/?fref=ts%20

 

 

Vestre Aker musikkorps er et av Norges beste janitsjarkorps for amatører. Vi har et høyt ambisjons- og aktivitetsnivå, med ca. 10 konserter i året. Vi stiller høye krav til våre medlemmer, både med hensyn til egenøving og oppmøte på øvelser. Øvelser, konserter og turer legger til rette for et inkluderende og godt sosialt miljø.

 

Finn oss hver tirsdag mellom 18.15 og 21.15 på Tøyen skole.

 

Vårt mål er å være et musikalsk førstevalg for både medlemmer og publikum.

Ønsker du å hjelpe oss med dette? Har du lyst til å spille med oss? Ta kontakt på besetning@vam.no.

 

Velkommen!