Vestre Aker Musikkorps (VAM) er et rent konsertkorps med en besetning på omtrent 50 musikere. Vi har vært blant Norges beste korps i en årrekke og har klare ambisjoner om å fortsette å være det. VAM holder et høyt aktivitetsnivå og spiller ca. 10 konserter i året. Vårt repertoar er svært variert med musikk fra norsk og internasjonal korpstradisjon, moderne originalskrevet musikk, transkripsjoner av orkesterverker og lettere underholdningsmusikk. Vi rekrutterer våre medlemmer fra musikkinstitusjonene og blant dyktige skolekorpsmusikanter og amatører.

Mer detaljert informasjon er tilgjengelig via menyen. Skulle du etter å ha lest denne fremdeles lure på noe eller ha lyst til å begynne å spille med oss er det bare å ta kontakt.